Uppgifterna avser valpar födda under perioden 1 jan 2007 till 31 december 2016, dvs. tio kalenderår. 
Resultaten är baserade på uppgifer som är registrerade av SKK i slutet på december 2018. 
Antalet valpar omfattar ALLA kennelns valpar under perioden, även de som avlidit tidigt eller exporterats och därför normalt inte varit aktuella för röntgen eller MH/MT i Sverige. Röntgenresultaten omfattar dock exporter till de nordiska länderna samt Tyskland. MH-/MT-resultaten är baserade på uppgifter som registrerats av SKK. Har någon hund gått upp mer än en gång på MH finns båda proven med. 
Källa: Lathunden

  Ant. valpar UTVÄRDERADE AVKOMMOR (2007.01.01-2018.12.31)
KENNEL 2007-2016 HD-rgt  HD-rtg % HD-fel, % MH MH % MT MT % GK % Ext  Ext %
Anziehend's 18  14 77,8% 7,1% 17 94,4% 8 44,4% 62,5%  7 38,9% 
Bergenhovs  61  52 85,2% 13,5% 54 88,5%  28  45,9% 78,6%  44 72,1% 
Bärsärk 16  14 87,5%  7,1% 13 81,2%   7 43,8% 71,4%  7 43,8% 
Chefka's  83  55 66,3% 3,6% 38 45,8%  12 14,5% 75%  8  9,6%
Elliegårdens  71 65 91,5%  9,2% 60 84,5%   38 53,5%  76,3% 30 42,3% 
Gladhoffe  3 75%  0% 2 50%   1 25% 0%  0 0% 
HaMoSti 84  50 59,5% 20% 63 75%   6 7,1% 66,7%  4 4,8% 
Hoffaortens  34  21 61,8%  0% 13 38,2%   2 5,9% 50%  1 2,9% 
Hoffen-Damms  38  15 39,5%  6,7% 28 73,7%   1 2,6% 0%  0 0%
Hoffetrollet's 20  20 100%  5% 19 95%  10 50% 70%  8 40% 
Hässlehoffs  137  120 87,6%  16,7% 116 84,7%  52  38% 65,4%  48  35%
Ismay's 0 0 0%  0% 0 0% 0% 0%  0 0% 
Lintrollets  92 89 96,7%  5,6% 81 88%  56  60,9% 76,8%  52 56,5% 
Scanderna's 20  12  60%  0% 12  60%  20%   50% 15% 
Siljanhof's  12 12  100%  0%  10 83,3%  8 66,7%  62,5%  33,3% 
Sportawarts  0 0%  0%  0  0% 0% 0%  0%
Swedehof’s 109  90  82,6%   11.1%  83 76,1%  49  45%  87,8%  43  39,4% 
Terahof 25   23 92%   4,3% 23  92%  14  56%  100%  14 56% 
Thilwhil's 44   35 79,5%   11,4% 38  86,4%   22 50%  72,7%  24 54,5% 
Widhovs   8 100%   0%  5 62,5%  3 37,5%   33,3% 25%