Uppgifterna avser valpar födda under perioden 1 jan 2006 till 31 december 2015, dvs. tio kalenderår. 
Resultaten är baserade på uppgifer som är registrerade av SKK i slutet på december 2017. 
Antalet valpar omfattar ALLA kennelns valpar under perioden, även de som avlidit tidigt eller exporterats och därför normalt inte varit aktuella för röntgen eller MH/MT i Sverige. Röntgenresultaten omfattar dock exporter till de nordiska länderna samt Tyskland. MH-/MT-resultaten är baserade på uppgifter som registrerats av SKK. Har någon hund gått upp mer än en gång på MH finns båda proven med. 
Källa: Lathunden

  Ant. valpar UTVÄRDERADE AVKOMMOR (2006.01.01-2017.12.31)
KENNEL 2006-2015 HD-rgt  HD-rtg % HD-fel, % MH MH % MT MT % GK % Ext  Ext %
Anziehend's 16  11 68,8% 9,1% 14 87,5% 6,2% 100%  2 12,5% 
Bergenhovs  61  55 90,2% 12,7% 54 88,5%  28  45,9% 78,6%  44 72,1% 
Bärsärk 16  14 87,5%  7,1% 13 81,3%   7 43,8% 71,4%  7 43,8% 
Chefka's  78  54 69,2% 3,7% 39 50%  16  20,5% 75%  11  14,1%
Elliegårdens  76  70 92,1%  8,6% 64 84,2%   37 48,7%  78,4% 31 40,8% 
Gladhoffe  3 75%  0% 2 50%   1 25% 0%  0 0% 
HaMoSti 82  56 68,3% 17,9% 64 78%   8 9,8% 62,5%  5 6,1% 
Hoffaortens  34  21 61,8%  0% 13 38,2%   2 5,9% 50%  1 2,9% 
Hoffen-Damms  38  14 36,8%  7,1% 28 73,7%   1 2,6% 0%  0 0%
Hoffetrollet's 20  20 100%  5% 19 95%  9 45% 66,7%  8 40% 
Hässlehoffs  147  128 87,1%  14,8% 125 85%  55  37,4% 63,6%  48  32,7%
Ismay's 0 0 0%  0% 0 0% 0% 0%  0 0% 
Lintrollets  82  79 96,3%  6,3% 75 91,5%  53  64,6% 77,4%  48 58,5% 
Riverhoff's 62  46 74,2%  19,6% 39 62,9%  14  22,6% 50%  14  22,6%
Scanderna's 31  25  80,6%  24% 24  77,4%  29%   55,6% 9,7% 
Siljanhof's  15  15  100%  0%  13 86,7%  60%  66,7%  33,3% 
Sportawarts  0 0%  0%  0  0% 0% 0%  0%
Sunnanhof  24   19 79,2%   10,5% 20   83,3% 14  58,3%   78,6% 37,5% 
Swedehof’s 93  77  82,8%   10,4%  72 77,4%  44  47,3%  86,4%  38  40,9% 
Terahof 33   27 81,8%   3,7% 28  84,8%  16  48,5%  93,8%  17  51,5% 
Thilwhil's 33   25 75,8%   8% 27  81,8%   22 66,7%  72,7%  20  60,6% 
Widhovs   8 100%   0%  5 62,5%  3 37,5%  33,3% 2 25%