Välkommen till Utställningskommittén

Utställningskommittén ansvarar för samordningen av den officiella utställningsverksamheten inom SvHK:s lokalområden, och utgör kommunikationslänken mellan huvudstyrelse, lokalområden, Sv. Brukshundsklubben och Sv. Kennelklubben.

Uppdraget innebär bland annat:utstall3

- Kommunicerar utställningsrelaterade frågor 

- Samordnar utställningar så att de fördelas över säsongen på ett så optimalt sätt som möjligt.

- Ansöker centralt om utställningssanktioner hos SBK/SKK enligt de önskemål som inkommer från lokalområden (utställningssanktion sökes 2 år före arrangemanget).

- Återkopplar beviljade sanktioner till lokalområden, respektive samordnar ändring av utställningsdatum i det fall ansökt utställning ej beviljats av SBK/SKK.

- Fördelar tilldelade IHF sanktioner mellan arrangerande lokalområden (2 sanktioner/år)

- Ger support till lokalområden i de fall det efterfrågas, samt även till enskilda hundägare som vill ha lite ”hjälp på traven”.

utstall2Grundsyftet med att ställa ut sin hund är att få en utställningsdomares bedömning av avelsresultatet med fokus på rastyp, konstruktion, rörelser och sundhet. Det är en viktig parameter i våra uppfödares avelsarbete att våra Hovawart håller sig inom den rasstandard som upprättats av FCI; http://www.hovawartklubben.se/Rasstandard

Men utställning är också mycket mer än så. Man träffar likasinnade och får ägna sig åt en heldag till att prata hund, diskutera den egna rasen, och kanske träffa sin hunds syskon och föräldrar. En trevlig social hobby med andra ord, och visst är det väl alltid lite ”spännande” med tävling.

Men glöm inte bort, din hund är alltid den bästa och vackraste kompisen som finns. 

Vill du läsa mycket mer om utställning finns ett häfte hos Svenska Kennelklubben ”Utställnings- och Championatregler” https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/Utstallnings--och-championatregler/

utstall1