Välkommen till Tidningskommittén

Under 2017 har vi inom klubben diskuterat hur vi skulle göra med vår tidning. Vi har under många år haft den som papperstidning vilket alla har tyckt varit det allra bästa. Dessvärre tillät inte vår ekonomi att fortsätta med den och vi beslöt då att ge ut den digitalt. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt med ideella krafter så vi fick endast ut ett nummer under 2017. En stor eloge till Margareta von Rosen som till stor del gjorde detta ensam.  

Men nu tar vi nya tag med den digitala tidningen! 

Ulla-Karin Karlson som är utbildad journalist och formgivare har tagit på sig rollen som sammankallande redaktör att göra form och layout på tidningen.  

För att bättre särskilja innehållet på hemsida och tidning ska dock alla aktuella resultat och snabba nyheter finnas på hemsidan medan tidningen ska bestå av reportage och annat mer tidlöst material. 

Den kommer att läggas ut på hemsidan så att alla medlemmar har möjlighet att läsa den där eller varför inte skriva ut den och spara.

Klubbens redaktion består nu av följande personer:

Kerstin Bettig, Strängnäs
Elin Dreifaldt, Skultuna
Katarina Hellman, Eskilstuna
Ulla-Karin Karlson, Göteborg
Rolf Norrman, Ucklum
Björn Stenmark, Eslöv