Välkommen till Tävlingskommittén

Kommittén är under nystart och beskrivning av ansvarsområden kommer arbetas fram inom kort.