PLANERADE KULLAR Uppdaterad 221025


Uppfödare till de planerade kullarna nedan följer de regler, som uppställts av Svenska Hovawartklubben för att få valphänvisning genom klubben. Senast rapporterade parning ligger överst på listan.  

Valphänvisningsregler  

Utlandsparning krav och förfrågan.


Det finns kullar under planering, men de brukar normalt komma ut här först efter en lyckad parning och då är det i runda slängar fyra månader till leverans. 63 dagar dräktighet plus åtta veckor hos uppfödaren. Kika gärna runt bland uppfödarnas hemsidor.