VÄLKOMMEN TILL ÖSTRA LOKALOMRÅDET  facebook-3383596_960_720
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Lokalområdet som organisation med egen styrelse är nerlagt tills vidare. Aktiviteter inom lokalområdets geografiska gränser, kan ske på individuellt initiativ eller genom olika aktivitetsgrupper. Ekonomiskt stöd måste begäras från huvudstyrelsen som tills vidare förvaltar lokalområdets kassa.

Det finns för närvarande ingen styrelse.

 

ORDFÖRANDE

Vakant
mejlsymbol-1

 

SEKRETERARE

VAKANT
mejlsymbol-1

 

KASSÖR

Vakant
mejlsymbol-1

 

  LEDAMOT

Vakant
mejlsymbol-1

 

  SUPPLEANT

Vakant
mejlsymbol-1

 

  SUPPLEANT

Vakant
mejlsymbol-1

 

  REVISOR

Vakant
mejlsymbol-1

 

  REVISOR
SUPPLEANT

Vakant
mejlsymbol-1

 

 VALBEREDNING

VAKANT
mejlsymbol-1

 

VALBEREDNING


mejlsymbol-1

 hoffeloggan

  ADRESS

 

SE HIT!

Skallgång_sponsor