Mentalbeskrivning MH - Mentaltest MT - Exteriörbeskrivning

Här nedan presenterar vi Mentaltester och Exteriörbeskrivningar ordnade av Svenska Hovawartklubben.
MH (mentalbeskrivning hund) genomför du vid ca 18 månaders ålder.
MT (Mentaltest) genomför du vid ca 3 - 3,5 års ålder. Hunden får inte ha fyllt 4 och du måste ha genomfört MH.
Hör om din uppfödare har planerat ett gemensamt test för kullen eller anmäl dig till något allmänt test:

     Här kan du anmäla dig till allmänna MH och MT

     Vill du läsa mer om mentaltest klickar du här.

MT2007:
Uppfödar MT planeras i Helsingborg 15 maj 2022. Det finns plats, så hör av dig om du är intresserad.

Planerade MT2017:
Efterfrågan av MT2017 känns som att det motsvarar befintligt utbud. Därför arrangerar SvHK inga MT2017 för tillfället.

Planerade Exteriörbeskrivningar:
(i samand med SM)

Åldersdispens MT2007
Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT har förlängts och gäller nu till 31 december 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare (dvs. födda från 2016-03-01). Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.