Mentalbeskrivning MH - Mentaltest MT - Exteriörbeskrivning

Här nedan presenterar vi Mentaltester och Exteriörbeskrivningar ordnade av Svenska Hovawartklubben. Anmäl gärna ert intresse, för om det är få intresserade 8 veckor innan så ställer vi in.

                                             Vill du läsa mer om mentaltest klickar du här.
Planerade MT2007:
Helsingborgs BK den 18/9
Falkenberg den 10/10 (Inställd pga ingen efterfrågan)

Planerade MT2017:
Efterfrågan av MT2017 känns som att det motsvarar befintligt utbud. Därför arrangerar SvHK inga MT2017 för tillfället.

Planerade Exteriörbeskrivningar:
Ljusdals BK 5/9 (i samand med SM)

Åldersdispens MT2007
Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT har förlängts och gäller nu till 31 december 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare (dvs. födda från 2016-03-01). Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.