Mentalbeskrivning MH - Mentaltest MT - Exteriörbeskrivning

Här nedan presenterar vi Mentaltester och Exteriörbeskrivningar ordnade av Svenska Hovawartklubben.
MH (mentalbeskrivning hund) genomför du mellan 12-18 månaders ålder. Efter 18 månader kommer inte resultatet med i den oficiella statistiken.
Du får inte tävla i bruksgrenar med din hund om den inte har gjort MH och har fyllt 18 månader.
MT (Mentaltest) genomför du vid ca 3 - 3,5 års ålder. Hunden får inte ha fyllt 4 och du måste ha genomfört MH.
Hör om din uppfödare har planerat ett gemensamt test för kullen eller anmäl dig till något allmänt test:

     Här kan du anmäla dig till allmänna MH och MT

     Vill du läsa mer om mentaltest klickar du här.

Planerade Exteriörbeskrivningar:
(inget är planerat i samand med SM 2023)