Svenska Hovawartklubben är indelad i fem lokalområden.
(Norra ligger för tillfället vilande)

LOkarta