Medlemskap i Hovawartklubben

Om Du vill bli medlem – fyll i formuläret till höger – betala sedan in medlemsavgiften till Svenska Hovawartklubben på BG: 876-6883 och ange tydligt NamnPersonnummerev. även ditt  medlemsnr i SBK om du redan är medlem i någon annan Brukshundsklubb.

Svenska Hovawartklubben lyder under Svenska Brukshundklubben (SBK) och som helbetalande medlem i Hovawartklubben får man även ett medlemskap i SBK. Som medlem i Svenska Hovawartklubben och SBK har man inte bara möjlighet att medverka på de prov, tävlingar, utställningar, kurser och utbildningar som anordnas av klubbarna, man får även de två innehållsrika och intressanta medlemstidningarna Hovawartklubbens digitala (4 ggr/år) och Brukshunden (8 ggr/år) samt flera medlemsförmåner hos våra samarbetspartners. Du har även rätt till att medverka och rösta på årsmöten och på så sätt göra din röst hörd!


De olika medlemskapen:

Helbetalande – 620:- per år. Ger medlemskap i både Svenska Hovawartklubben(SvHK) (220 kr) och Sv. Brukshundklubben/SBK (400 kr).

Delbetalande – 220:- per år. Ett medlemskap för dig som redan är medlem i SBK och/eller SBK-ansluten lokalklubb som helbetalande medlem, familjemedlem eller ungdomsmedlem.
OBS! Du måste ange ditt medlemsnummer i SBK vid ansökan!

Familjemedlem – 100:- per år. Ett medlemskap för dig som tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem i SvHK.
OBS! Du måste ange medlemsnummer för den familjemedlem som innehar ordinarie medlemskap vid betalning.

Utlandsmedlem. 750:- per år. (220:- är avgift till SvHK och 530:- avgift till SBK)


När medlemshanteringen har mottagit dina uppgifter och avgiften har registrerats på Hovawartklubbens konto kommer du att anmälas som ny medlem i vårt medlemsregister. Inom kort kommer sedan senaste numret av vår digitala tidning och en info broschyr att skickas hem till dig med post.

Därefter erhåller du löpande vår digitala medlemstidning Hovawart samt SBK:s Brukshunden. Du har nu även tillgång till alla de aktiviteter som Svenska Hovawartklubben arrangerar samt de medlemsförmåner som Svenska Brukshundklubben erbjuder.

Någon månad innan utgången av ditt medlemskap så kommer ett inbetalningskort att komma från Svenska Brukshundklubben, som i fortsättningen sköter medlemshanteringen för ditt medlemskap. Har betalning inte inkommit under månaden efter det att medlemskapet gått ut avslutas ditt medlemskap i Hovawartklubben. Det innebär att tidningen uteblir och ny ansökan om medlemskap måste göras.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Svenska Hovawartklubben spara dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med klubbens GDPR policy samt SBK Medlemsvillkor.

Vid frågor, kontakta Kassören


Administrera ditt medlemskap inom SBK och skriv själv ut ditt medlemsbevis

Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller vill avsluta ditt medlemskap? Allt detta gör du själv på www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap

Här skriver du även ut ditt medlemsbevis, detta skickas inte längre ut automatiskt tillsammans med inbetalningskortet.

Får du problem och behöver ha hjälp med detta, kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning. Tel: 08-50 58 75 20 eller via mail

Medlemsavdelningen har öppet helgfri måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

//Varmt välkommen som medlem 

Medlemskap - formulär

Fyll i dina uppgifter nedan. Delbetalande kryssar du i om du redan är medlem i en annan SBK klubb.
 

 

 

   

 
 

Betala in medlemsavgiften till Svenska Hovawartklubben på BG: 876-6883 och ange tydligt Namn, Personnummer (12 siffror), ev. även ditt medlemsnr i SBK 6 siffror (EJ SKK!) om du redan är medlem i någon annan Brukshundsklubb.