Välkommen till Avel & Hälsa

Kommittén för Avel & Hälsa arbetar för att RAS implementeras och utvärderas kontinuerligt samt uppdateras var 5:e år. Kommittén överser valphänvisningen och uppfödarlistan.
Klubbens hälsoredovisning 
som är unik i sitt slag tas emot både från privatpersoner samt uppfödare 2 gånger om året. 
Hälsoredovisningen är mycket viktigt för vårt avelsarbete och hjälper oss att även i framtiden bibehålla rasen frisk och sund. Vi behöver er hjälp att hålla registret uppdaterat för att alla blivande valpköpare skall i möjligaste mån kunna se fram emot ett så bekymmerfritt hovawartägande som möjligt. 
Ni undrar förstås vad 
som bör rapporteras, vad är till nytta? Alla besök hos veterinär, undantaget vaccination o d, kan rapporteras. Kommittén svarar gärna på frågor om vad som är viktigt att rapportera om det råder osäkerhet. Vi är tacksamma för alla uppgifter som inkommer! 

Hur rapporterar man in uppgifterna på sin hund?
Skriv vilken hund det gäller med namn , regnr och diagnos (sjukdom eller skada).
Skriv även ert namn så vi kan komma i kontakt med er för vidare uppgifter. Maila till Hälsoredovisning

Vi erbjuder uppfödare att ta fram hälsoredovisning på tik och hanhund innan parning. Blivande valpköpare kan även höra av sig angående hälsa för aktuella kullar.
Till klubbens årsmöte 
sammanställer kommittén en rapport över antal födda valpar, vilka färger samt kön under året som gått. Vi redovisar också från vilka länder det har importerats valpar/hundar ifrån.