KLUBBENS ÅRSMÖTEN

Lokalområdenas årsmöten ska hållas senast sista februari
Svenska Hovawartklubbens årsmöte ska hållas senast sista mars
Respektive valberedingens förslag ska presenteras senast 15 november
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater fram till 15 december.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett förslag på nominering.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses, (t ex sekreterare, ledamot, revisor)
• namn
• en kort presentation av personen
• verifiering om att den föreslagne är vidtalad och kandiderar

Här kan du som medlem skickar ditt förslag till styrelsen

Årsmöten 2022:
Södra LO
Östra LO
Mellansvenska LO 
Västra LO

Datum & Tid
20/2 2022 kl 10
20/2 2022 kl 12
20/2 2022 kl 17
26/2 2022 kl 10

Plats
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Borås BK och Digitalt

Zoom
Ja
Ja
Ja
Ja

 SvHK


20/3 2022
kl 12 Gyllene hoffen*
kl 14 Årsmötet startar
Jönköpings brukshundklubb


Ja*Gyllene hoffen är en tävling där olika ekipage ska få sin hund att utföra olika spektakulära övningar. Alla med hoffe får deltaga och alla får vara med och titta.

Årsmöteshandlingar SvHK

Årsmöteshandlingar Västra Lokalområdet