KLUBBENS ÅRSMÖTEN

Lokalområdenas årsmöten ska hållas senast sista februari
Svenska Hovawartklubbens årsmöte ska hållas senast sista mars
Respektive valberedingens förslag ska presenteras senast 15 november
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater fram till 15 december.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett förslag på nominering.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses, (t ex sekreterare, ledamot, revisor)
• namn
• en kort presentation av personen
• verifiering om att den föreslagne är vidtalad och kandiderar

Här kan du som medlem skickar ditt förslag till styrelsen

Årsmöten 2022:
Mellansvenska LO
Östra LO
Västra LO 
Södra LO

Datum
.
20/2 2022
26/2 2022
20/2 2022

Plats
.
Digitalt
Ännu ej bestämt
Halens camping

Zoom
.
Ja
Nej
Nej

 SvHK 20/3 2022  kl 13 Jönköpings brukshundklubb JaÅrsmöteshandlingar SvHK

Årsmöteshandlingar Västra Lokalområdet