Nu finns en enkät som vänder sig till utställare på skk.se. Det är Utställningskommitténs arbetsgrupp för framtida utställningar som i ett led i sitt arbete vill höra direkt vad utställarna tycker om utställningsverksamheten. Nu önskar vi er hjälp att sprida information om enkäten till era medlemmar så att så många som möjligt kan utnyttja möjligheten att vara med och påverka. Vi skulle uppskatta om ni vill länka direkt till enkäten från er hemsida, eller i andra hand hänvisa till att den finns på skk.se.

Länk till enkäten:

http://www.skk.se/sv/Enkat-utstallning

Mer information om framtidsgruppen finns här:

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Framtidsgruppen-UstK-Nr-1-2014.pdf

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.

Önskar er en skön sommar med både utställningar och andra hundaktiviteter!

Med vänlig hälsning

Jenny Dahlbom
Handläggare
Tävlingsavdelningen
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Växel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 99
E-post Jenny.Dahlbom@skk.se

Visit Us On FacebookCheck Our Feed