Om tidningen

Redaktionen

Redaktör
Margareta von Rosen
E-post:redaktoren@hovawartklubben.se

Lokalredaktörer
Södra:
Vakant
Skicka materialet direkt till Margareta von Rosen

Västra:
Gunilla Pöchhacker
E-post

Östra:
Petra Skarén
E-post

Mellansvenska:
Elin Dreifaldt
E-post

Norra:
Thord Sandström
E-post

Medlemstidning

Som medlem i Svenska Hovawartklubben får du medlemstidningen “Hovawart” 3 gånger per år.

Bli medlem

Klicka på länken ovan och läs mer om olika typer av medlemskap som finns i klubben

Utländska prenumerationer

Bor du utanför Sverige och vill ha Hovawarttidningen? Sätt in 200 SEK/år på föreningens bankgiro: 876-6883 Ange på talongen att det avser “Utlandsprenumeration” samt ditt namn och fullständig adress. Obs! Du måste själv stå för alla kostnader för överföring av beloppet. Föreningen påtar sig inte att betala posten/bankens avgifter.

Adressändring

Adressändring görs till SBK och/eller till vår kassör via E-post.

Utebliven tidning

Om du inte kan logga in och läsa tidningen och har betalt medlemsavgift, kontakta då vår kassör via E-post.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är Louise Widén, ordförande. E-post.
Visit Us On FacebookCheck Our Feed