Tävling

Kommitteer

Kommitteer

Tävling

E-post

Tina Jonsson
Roskildegatan 17
302 50 Halmstad
Telefon: 035-21 77 56
Mobil: 0702-94 79 16

Pia Nilsson

Karin Haglund (Sammankallande)

Cecilia Bengtsson

På regelkonferensen i nov-14 kom lydnadsgruppen överens om att en ny “Startklass” skulle göras. Detta för att mer passa ihop med de internationella klasserna som ska införas år 2017.
En mindre grupp bildades och de har nu tagit fram ett förslag. Detta ska då ersätta nuvarande lydnadsklass 1. Mer info om de nya regel förslagen finns på SBK:s hemsida.

 

 

 

Remisser:

Regelrevidering Rallylydnad 2017 och Momentbeskrivning 2017.

Svar senast 2014-12-30

Regelrevidering-rallylydnad-2017.pdf

Remiss-momentbeskrivning-2017.pdf

Mall-för-svar-på-remiss.docx


 

Förslag på regelrevidering 20140930

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har idag antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.

Visit Us On FacebookCheck Our Feed