Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 5-7 september i Wiehl i Tyskland, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i 30 år. Båda gästerna uttalade ett stort intresse av att ingå i IHF i framtiden, vilket är glädjande med tanke på det stora antalet Hovawart inom framförallt HZD.  I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan glädja oss åt en hedrande silverplacering tack vare Susanne Ortmanns som tillsammans med Bergenhovs Edie endast var 10 poäng från segern.

20140906_135510

 

 

 

 

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Belgien

Problematiken i Belgien med att Hovawart bedöms var för sig i de tre olika färgställningarna vid nationella utställningar kvarstår, och upprepade försök att påverka Belgiska Kennelklubben från såväl IHF som Belgiska Hovawartklubben har hittills varit fruktlösa. RZV kommer nu i egenskap av rasens hemland att tillskriva FCI och begära att ett förtydligande införs i rasstandarden i form av ett tillägg ”De tre färgställningarna Svart/Blond/SMT skall bedömas samtidigt i respektive klass”. Detta är dock en lång process men arbetet har påbörjats. Det kan i sammanhanget konstateras att detta ”fenomen” förekommer även inom ett antal andra raser i flera olika länder. I Tjeckien gjordes ett försök av den lokala Kennelklubben att införa bedömning av Hovawart i de 3 olika färgställningarna, men detta stoppades framgångsrikt av rasklubben.

Nederländerna

I Nederländerna har under året bildats ytterligare 2 nya rasklubbar för Hovawart vilka nyligen godkänts av huvudorganisationen ”Raad van Beheer”, och enligt Hollands representanter vid mötet håller ytterligare 1 rasklubb på att bildas. Detta är naturligtvis en besvärlig situation i ett land med en så liten Hovawart population.

Fadderverksamhet

Arbetet med att knyta kontakter med länder som hittills valt att stå utanför IHF organisationen fortgår, och syftet är att försöka påverka dessa länder att ingå i gemenskapen och det internationella arbetet för rasen.  De flesta av de aktuella länderna har dock en väldigt liten Hovawart population, och har oftast ingen organiserad verksamhet vilket gör det svårt. Slovenien som har en relativt stor population är dock väldigt nära nu i sitt arbete att bilda en rasklubb, och kommer på sikt att ansöka om medlemskap i IHF.

IHF Hemsida

Diskussioner om IHF:s hemsida fördes, och man önskar att flera länder än vad som nu är fallet publicerar information om sina arrangemang. Det påtalades att den nya IHF logotypen fritt kan användas av IHF länderna för PR syften ex. vis till trycksaker och kläder.  Skötseln av hemsidan diskuterades likaså, och det kan konstateras att denna inte har uppdaterats rent funktionsmässigt under lång tid och publicering av material (som ligger utanför ländernas egen publiceringsmöjlighet) har varit bristfällig det senaste året. Frågan om byte av web master har varit uppe vid flera tillfällen under det gångna året.

”Redaktörens anmärkning” Efter mötet har det beslutats att web mastern för Svenska Hovawartklubbens hemsida Ulf Dehn tar över ansvaret för IHF:s hemsida från oktober 2014 vilket redan annonserats till medlemsländerna.

Statistik om speciella händelser inom aveln i medlemsländerna

– Danmark:  Redovisar 1 fall av DM (Degenerativ Myelopathie). Man har problem med att det finns väldigt få aktiva avelhanar för närvarande i Danmark.

– Finland: 170 valpar har fötts under 2014. För övrigt inget att speciellt att rapportera.

– Frankrike: Endast 1 av 10 parningar resulterade i en kull. För övrigt inget att rapportera.

– England: Fyra Hovawart importerade under 2014, och endast 2 födda kullar.

– Italien: Det finns ett 30-tal uppfödare i landet men man upplever problem till följd av att många avlar utanför klubben, och avkomman används sedan i fortsatt avel. Italienska Hovawartklubben har till följd av detta bett Kennelklubben att vidta åtgärder.

– Slovakien: Redovisar 136 födda valpar under året, och har för övrigt inget att raspportera.

– Tjeckien: Redovisar 49 födda kullar hittills under 2014.

– Österrike: Redovisar 79 födda valpar, och för övrigt inga speciella händelser att rapportera.

– Norge: 3 kullar hittills, och ytterliga 2 kullar väntas under året.

– Nord Amerika: Har än så länge en liten population Hovawart, men rasen är på frammarsch sakta men säkert. Redovisar 3 födda kullar med 18 valpar totalt.

– Sverige: Informerar om att det 2013 föddes 126 valpar, vilket är ungefär lika många som det bruka vara. Under 2014 har det fram till den 28 augusti dock bara fötts 42 valpar. Eftersom det är några kullar på gång kan förhoppningsvis det låga födelsetalet rätta till sig något.

– HC, Tyskland: Man upplever att Laryngeal Paralys förekommer oftare inom rasen nuförtiden, och anledningen till detta tror man beror på den ökande livslängden för rasen.

– HZD, Tyskland: Redovisar ca 350 födda valpar under året, och inga speciella problem förekommer inom rasklubben.

Föredrag av Dr. Ina Pfeiffer om forskningsprojekt Degenerativ Myleopati (DM)

Degenerativ Myleopati (DM) är en svår och allvarlig sjukdom som medför stora konsekvenser för drabbade hundar. Sjukdomen har en komplex nedärvning och det finns ett stort behov av mer kunskap. Fortsatta vetenskapliga studier är nödvändigt men även teknik och tester behöver utvecklas mer. Flera forskningsprojekt pågår, bland annat ett i italienska Bologna. Resultat därifrån kommer förmodligen att kunna presenteras i början av nästa år.

Kommande arrangemang

  • IHF Spår VM 2014: Tjeckien arrangerar årets tävling 7-9 september i Horažďovice ca 10 mil söder om Prag. Domarna kommer från Tjeckien respektive Slovakien, och 12 ekipage är anmälda.
  • IHF Spår VM 2015: Tävlingen arrangers av Sverige under september månad och förläggs till södra delarna med tanke på de goda transportmöjligheterna för tillresande från mellan Europa.
  • IHF Spår VM 2016: Tävlingen arrangeras av Frankrike
  • IHF IPO-WM 2015: Arrangeras av RZV i ”Kropp” i norra delen av Tyskland. Titeln IHF World Champion utdelas endast i klassen IPO 3, men även IPO 2 & 1 hundar kan anmälas. Mer information anslås på hemsidan efter hand.
  • IHF möte 2017: Kommer att arrangeras av Sverige under september månad.

Övrigt

Hur man ska få fler medlemmar men även medlemmar att stanna kvar i föreningarna är en gemensam fråga för alla länder. För importerade hundar är ägarna svåra att fånga upp eftersom inte alla hundar registreras om i det nya landet. Det är därför önskvärt att alla uppfödare vid export informerar valpköpare om andra länders Hovawartklubbar.

IHF Kommittén

Visit Us On FacebookCheck Our Feed