Här finner Ni en redogörelse för vad som diskuterades i samband med uppfödarmötet 2017, samt vilka dokument som användes och gicks igenom.
Notering: I IHF-redogörelsen står att Hoffetrollet 2017 hade en kull med 3,5 % inavel. Det är fel fel, för det skall vara Gladhoffe. B-kullen e. Hoffetrollets Crezpo u. Gladhoffe Alexia hade 3,5 % inavel.

Sista dokumentet är en enkätundersökning genomförd av John.

Allergi hos hund Kerstin Bergvall.pdf

Avel i små populationer Erling Strandberg.pdf

Avels- och uppfödarkonferans 2017 anteckningar.pdf

DM presentation u-möte 2017.pdf

Helena Berlin IHF 15 oktober 2017.pdf

Afh-Halsa-Presentation.pdf

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed