RAS – Rasspecifika Avelsstrategier

Uppfödarmöten

Här presenteras information från Arbetsgruppen för Uppfödarmöten.

Arbetsgruppen för Uppfödarmöten består av: Ingrid Carlsson, Ann-Kristin Norberg, Pia Nilsson och Åsa Andersson.
2008 startade arbetet med att kontinuerligt genomföra uppfödarmöten.
Dokumentet Rasspecifika Avelsstrategier, RAS ligger till grund för detta.

– Vi ska sprida information om RAS. Det är inte ett fastställt dokument, utan en långsiktig handlingsplan som ska revideras med jämna mellanrum.
– En uppgift är att skapa en bra tvåvägs kommunikation mellan uppfödarna och styrelsen.
– Dessutom ska vi driva givande disskussioner i avelsfrågor.

Aktuellt

Uppfödarmöte 2014 
8-9 november hålls uppfödarmöte med Jan Gyllensten som gäst. Alla medlemmar kommer att vara välkomna att lyssna på gästerna på mötets första dag.

/Uppfödargruppen

Ladda ner (PDF, Unknown)

Nyheter

Nytt om kastrerade hanhundar
Från och med 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte länge delta vid hundutställning. Läs om SKK’s beslut och bakgrund till beslutet i dokumentet uppe i högerkolumnen på den här sidan.

“På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har Avelskommittén utarbetat en vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik…” Hovawartklubben har på SKK’s begäran publicerat ovanstående vägledning  i högerkolumnen här intill, under rubriken “Avelstips”. Denna vägledning ska vara till hjälp i avelsarbetet, inför en eventuell parning.

Dog-Base blir tillgängligt för alla medlemmar. Dog-Base är ett tyskt PC program som främst vänder sig till intresserade och engagerade uppfödare av Hovawart, men som nu alltså blir tillgängligt för alla medlemmar.

Dog-Base ger en mängd olika möjligheter till egna analyser i samband med parningsplanering som inavels- och homogenitetsberäkning, analys av föräldradjur och avkommer etc.
Läs mer här.

Visit Us On FacebookCheck Our Feed