Proceduren att registrera sig för Hovawartklubbens nyhetsbrev & månadsbrev har hittills skett i 2 steg genom att

1; ange din e-postadress och

2; bekräfta svarmailet.

För att förenkla proceduren ytterligare behöver du nu inte göra någon beställning alls, utan som registrerad medlem i Svenska Hovawartklubben via SBK får du såväl nyhets- som månadsbrevet automatiskt, förutsatt att du som tidigare registrerat din e-mailadress hos SBK.

Detta gör du under mina sidor på SBK Medlem Online http://www.sbkmedlemonline.se.

Nytillkomna medlemmar registreras i Hovawartklubben 1 gång/månad, varför ett litet eftersläp med nyhetsbrevet därför kan uppstå.
Vill du fortsättningsvis inte ha informationen går det enkelt att avregistrera sig i respektive utskick.

Trevlig läsning

Visit Us On FacebookCheck Our Feed