Hej,

De nya reglerna för MH har börjat gälla och det finns numera tre dokument för MH: Allmänna anvisningar, Utförandeanvisningar och Regler (alla tre bifogas). Nytt är att det som tidigare hette bestämmelser nu heter regler.
Det har införts ett nytt begrepp – ”känd mental status för avel” –  vilket gäller för hundar som fötts 2016-01-01 eller senare. Läs mer i den bifogade informationen vad som gäller.<
Gällande material för MH så finns det ett förtydligande om vilket lekföremål som ska användas.
Vänligen hjälp till med att sprida denna information vidare till alla MH-arrangörer i era respektive distrikt eller rasklubbar. Tack på förhand!
I övrigt är det bara att sätta igång med årets mentalbeskrivningar och vi ser fram emot en säsong med många beskrivna hundar.

Bifogade dokument:
Informationsbrev om MH från 2017-01-01
Allmänna anvisningar MH
Utförandeanvisningar MH
Regler MH
Resultatlista MH
Mentalbeskrivarrapport MH
Arrangörsrapport MH
Regler för återauktorisation

 Vänliga hälsningar,
Utskottet avel och hälsa
Utskottsgrupp mental

genom

Agneta Olsson
Handläggare, Utskottet för avel och hälsa
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 15, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
agneta.olsson@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se

Information om MH 2017-01-01.pdf
Arrangörsrapport vid MH och MT NY 2017.pdf
Allmänna anvisningar MH 20170101.pdf
Utförandeanvisningar MH 20170101.pdf
Resultatlista MH 2017-01-01.pdf
Regler för MH 20170101.pdf
Regler för Återauktorisation av mentalfunktionñrer NY 2017.pdf
Mentaltestdomar Mentalbekrivarrapport NY 2017.pdf

Visit Us On FacebookCheck Our Feed