Medlemskap

Medlemskap

Svenska Hovawartklubben är en rasklubb för Hovawart under Svenska Brukshundklubben, SBK.

Föreningen är indelad i fyra lokalområden: Södra, Västra, Östra och Mellansvenska lokalområdet. Lokalområdena bedriver olika aktiviteter under året t.ex. korningar, mentalbeskrivningar (MH), utställningar, utbildningar, tränings- och medlemsträffar m.m.

Vi har en levande hemsida, som medlemmarna har full tillgång till. Vi ger också ut en specialtidning som informerar om olika aktiviteter, träningstips, utställningar, korningar, MH, diverse reportage m.m. Från 2014 ges tidningen ut digitalt med fyra nummer per år.

Du kan välja mellan fyra olika typer av medlemskap i Svenska Hovawartklubben:

Helbetalande ordinarie medlem:

Du har inte något aktuellt medlemskap i SBK (Svenska Brukshundklubben), dvs. i lokalklubb eller annan rasklubb inom SBK. I och med detta val blir du automatiskt med i SBK och får även deras tidning Brukshunden 6 gånger/år samt får till deras aktiviteter.

Medlemsavgift: 620 kr. Fr.o.m. 2018-01-01 (p.g.a Förbundets höjning)

Delbetalande ordinarie medlem:

Du har aktuellt medlemskap i SBK i annan rasklubb inom SBK eller i lokalklubb (moderklubb) och vill även vara med i Svenska Hovawartklubben. (Du kan inte vara delbetalande om du endast är medlem i Svenska Kennelklubben.)

Medlemsavgift: 220 kr

Dessutom finns det även medlemskap för den övriga familjen:

Familj:

Om någon i familjen redan är del- eller helbetalande och du också önskar att bli medlem.

Medlemsavgift: 100 kr

Utlandsmedlem

Medlemsavgift: 650 kr

Inbetalning

Betalning görs till bankgironummer 876-6883

Mottagare: Svenska Hovawartklubben Ange följande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer + Ort
 • Mailadress
 • Telefon (inkl riktnr)
 • Personnummer ååmmdd-xxxx (viktigt, annars kan medlemskapet inte registreras)

För delbetalande medlem (om du tidigare är medlem i SBK)

 • Ange också moderklubbens namn
 • Ange även ditt medlemsnummer i SBK
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer + Ort
 • Mailadress
 • Telefon (inkl riktnr)
 • Personnummer ååmmdd-xxxx (viktigt, annars kan medlemskapet inte registreras)

Om inte all text enligt ovan får plats på betalningsmeddelandet, så sänd ett mail till kassor@hovawartklubben.se med kompletterande uppgifter.

Kontakta klubben

För allmänna frågor om klubben, maila till info.

För specifika frågor, kontakta respektive styrelsemedlem eller kommitté.

Frågor om medlemskap besvaras av vår kassör.

Kontakta webmaster

För publicering eller frågor om hemsidan, maila till webmaster.

Årsmöte

Här återfinns kallelse och möteshandlingar inför årsmötet 2014.
Visit Us On FacebookCheck Our Feed