Kort rapport från SBKs kongress 14-15 maj 2016

  • Förslaget om revidering av reglerna för MT röstades igenom. 2/3 av rösterna som avgavs var för detta och 1/3 av rösterna var mot. Hovawartklubben röstade för förslaget. Förslaget finns fortfarande på brukshundklubben ”klicka” på – funktionärssidor – avel&hälsa –regelrevidering mentaltest.Två ändringar är gjorda i förhållande till förslaget. Expanderlinan i mom. 2 är borttagen och det anges att jaktmomentet skall göras två gånger. Beslutet innebär  också att åldern för exteriörbeskrivning för alla bruksraser kommer att sänkas till 12 månader. Detta kommer att gälla från 1 januari 2017.
  • Förslaget om apportvikter och hinderhöjder från FS gick igenom. Det innebär ingen skillnad för Hovawart mot vad som gäller nu.
  • Medlemsavgiften till förbundet kommer att höjas till 380 kr för år 2017. Beslut fattades om oförändrad preliminär förbundsavgift för 2018 och sänkt preliminär förbundsavgift för 2019 till 335 kr. Detta avser den ordinarie förbundsavgiften.
  • Förslaget att tidningen Brukshunden skulle utges som e-tidning avslogs.
Visit Us On FacebookCheck Our Feed