KALLELSE

Medlemmarna i Svenska Hovawartklubben Västra LO:t kallas till ordinarie årsmöte

Tid:                Söndagen den 16 februari 2014 kl. 11:00

Plats:             Örebro Brukshundklubb (för adress, se www.orebrobk.nu)

Förslag till dagordning samt handlingar i de ärenden som skall behandlas på mötet kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet genom att de publiceras på hemsidan och kan beställas från klubbens sekreterare.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen

Visit Us On FacebookCheck Our Feed