KALLELSE

Medlemmarna i Svenska Hovawartklubben Södra LO:t kallas till ordinarie årsmöte

Tid:          Söndagen den 16 februari 2014 kl. 11:00

Plats:       Osby Brukshundklubb (för adress se www.osby-brukshundklubb.se)

Förslag till dagordning samt handlingar i de ärenden som skall behandlas på mötet kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet genom att de publiceras på hemsidan och kan beställas från klubbens sekreterare.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen

Visit Us On FacebookCheck Our Feed