Internationella Hovawart Federationen (IHF)

Internationella Hovawart Federation (IHF)

Internationella Hovawart Federationen (IHF) är en unik organisation i hundvärlden där samtliga medlemsländer verkar för ett gemensamt mål inom rasen Hovawart. IHF består för närvarande av 15 medlemsländer i Europa och Nord Amerika, och det tillkommer ständigt nya medlemsländer. Bland annat finns det två faktorer som styr vårt mål att främja ursprunget inom rasen Hovawart nämligen:

  1. Vi delar det gemensamma målet att ha en enhetlig typ av Hovawart över hela världen, utan några landspecifika linjer.
  2. Vi delar också det primära målet att bevara Hovawart enligt Fédération Cynologique Internationale (FCI) rasstandard nr 190 i alla aspekter: hälsa, mentalitet, prestanda som en brukshund och utseende.

Vi verkar med andra ord för att noggrant och försiktigt upprätthålla arvet i denna ädla hund som nästan var utrotad för ca. hundra år sedan, och vår målsättning stödjer därmed såväl rasen Hovawart som deras ägare globalt. alhem_vom_pohlsee

Internationella rasklubbar

IHF säkerställer att det finns en godkänd rasklubb i respektive land som kan erbjuda ett livslångt stöd till bland annat valpar som exporteras till nya ägare i utlandet, och de anslutna klubbarna välkomnar gärna nya medlemmar som väljer att gå med i gemenskapen. Utsedda representanter för de lokala rasklubbarna får på detta sätt möjlighet att kommunicera direkt med ägarna beträffande hälsa, mentalitet och hundträning. Avelsansvariga i medlemsländerna är behjälpliga i främjandet av hundens välbefinnande genom att erbjuda informationsutbyte med IHF och representanter i övriga medlemsländer. De lokala rasklubbarna erbjuder även stöd till Hovawartägare som inte är medlemmar i klubben. Sammanfattningsvis tillhandahåller IHF ett nätverk för kommunikation och informationsutbyte till gagn för hundens utveckling under hela livet, och servicen omfattar även hundägare, uppfödare och lokala rasklubbar i de olika länderna.

Avelsarbete

För att bevara integriteten inom aveln, upprätthåller IHF en databas över hälso- och bakgrundsinformation för mer än 90.000 Hovawart runt om i världen, och databasen inkluderar 5 generationer för varje hund. Ingående data ger möjlighet att identifiera parningsmöjligheter i syfte att stärka och förbättra rasen maximalt. IHF ställer höga krav på medlemsländerna och dess godkända uppfödare eftersom etisk avel är lika viktig som hälsa, temperament, arbetsförmåga och utseende, och regelverket är t.o.m. strängare än vad FCI och de lokala kennelklubbarna föreskriver. Ett av många förfarande för att upprätthålla dessa normer är exempelvis att gränsöverskridande utbyte av avelshundar övervakas i syfte att förbättra avelsbasen genom att undvika s.k. “populär avelshund syndrom”.

IHF_Foto_hemsidaUppfödare

Vi säkerställer också att uppfödarna i de olika länderna håller hög kvalitet i sitt avelsarbete genom samordning av transparanta och jämförbara testresultat till hjälp för uppfödarna att bestämma individernas lämplighet för avel. Högsta möjliga hänsyn tas till samordning och omsorg, planering, födsel och tidig utveckling av varje kull. Efterlevnad av dessa åtgärder säkerställer den globala standarden för en väl uppfödd Hovawart under IHF paraplyn. Dessutom ger dessa åtgärder oss möjlighet att säkerställa bästa möjliga genpol med lägsta tänkbara inavelskoefficient. Internationella Hovawart federationen funktion är bland annat att stödja godkända Hovawartuppfödare i medlemsländerna under ledning av respektive lands IHF representanter. Federationen har ett nära samarbete i nätverket av medlemsländer som stöder varandra. Det organiseras årliga möten där länderna utbyter erfarenheter, avelsdata, och annan information, samt planerar framtida strategier. Vidare utbytes information om hälsa, och samordnar åtgärder för att på bästa sätt förebygga sjukdomar. Dessutom skapas möjligheter för snabb kommunikation och samarbete mellan länderna via respektive ombud och funktioner i medlemsländerna. Sist men inte minst sponsrar IHF sanktionerade ras specialutställningar i medlemsländerna där man kan uppnå titeln IHF Champion. Likaså arrangeras varje år Spår VM respektive Lydnads VM i något av medlemsländerna.

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2015

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 11-13 september i närheten av Pisa i Italien, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart...

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2014

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 5-7 september i Wiehl i Tyskland, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i 30 år. Båda gästerna uttalade ett stort intresse av att ingå i IHF i framtiden, vilket är glädjande med tanke på det stora antalet Hovawart inom framförallt HZD. I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan glädja oss åt en hedrande silverplacering tack vare Susanne Ortmanns som tillsammans med Bergenhovs Edie endast var 10 poäng från segern.

IHF möte 2013

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2013

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet

6-8 september i Norge i samband med Norsk Hovawart Klubbs 30-års jubileum, och representanter för 11 medlemsländer var närvarande vid mötet.

I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan numera stoltsera med en svensk Lydnadsvärldsmästare i form av Rolf Johansson och hans hund Fidji som tog hem segern detta år.

Svenska IHF Champions

Vad står IHF Championat för? Att erhålla titeln IHF CHAMPION är väldigt prestigefullt i utställningssammanhang även om titeln i sig är en inofficiell titel, och det har endast delats ut uppskattningsvis 70 championat under de senaste 25 åren i hela Europa. För att...

IHF möte 2012

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2012

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 13-15 oktober i Bisley, söder om London. Representanter för 14 länder var närvarande, och ytterligare 3 länder Italien, Ungern och Nord Amerika valdes in som fullvärdiga medlemmar i IHF detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

IHF möte 2011

KORT SAMMANFATTNING AV  I H F – MÖTET  DEN  2 – 3 SEPTEMBER 2011.

Årets IHF-möte ägde rum i Skaerbaek, Danmark. Dag 1 avhandlade diverse spörsmål inom de olika länderna, samt gemensamma arrangemang som Spår- och Lydnads VM. Dag 2 ägnades som alltid åt avelsfrågor. Sammantaget var det ett mycket positivt möte med huvudfokus på framtida mål och strategier för IHF. IHF är en otroligt värdefull sammanslutning genom sitt utbyte av information och erfarenheter mellan samtliga medlemsländer.

Prenumerera på de senaste nyheterna från hemsidan.

De senaste nyheterna

Visit Us On FacebookCheck Our Feed