KORT SAMMANFATTNING AV  I H F – MÖTET  DEN  2 – 3 SEPTEMBER 2011.

Årets IHF-möte ägde rum i Skaerbaek, Danmark.

Dag 1 avhandlade diverse spörsmål inom de olika länderna, samt gemensamma arrangemang som Spår- och Lydnads VM.

Dag 2 ägnades som alltid åt avelsfrågor.

Sammantaget var det ett mycket positivt möte med huvudfokus på framtida mål och strategier för IHF.

IHF är en otroligt värdefull sammanslutning genom sitt utbyte av information och erfarenheter mellan samtliga medlemsländer.

Även om de flesta EU länderna är medlemmar i IHF är ett problem att vissa länder uteblir från en del av de årliga träffarna och inte heller lämnar uppgifter regelbundet om vad som sker inom landet. Vidare finns en del länder med ökande Hovawartpopulation som hittills valt att stå utanför IHF.

Det är naturligtvis till stor fördel för rasen om man kan bredda avelsbasen ytterligare genom ett samarbete med flera länder, och därför pågår ständigt ett “värvningsarbete” via IHF för att få med dessa länder.

Då många av medlemsländerna har fördjupade kontakter inom vissa aktuella länder fick delegaterna som gemensam uppgift att verka som ambassadörer för IHF genom att sprida IHF´s goodwill och därmed uppmuntra till ett bättre samarbete.

Ambitionen är att IHF ska bli en kvalitetsstämpel för seriös Hovawartavel i Världen, och ett arbete med att stärka “varumärket” IHF ytterligare kommer att påbörjas under året, (bl.a. med hjälp av representanter från Sverige), allt med syftet att bli en motpol till de uppfödare som vill producera Hovawartvalpar utan några krav på föräldradjuren.

Nedan följer en kort information om händelser i de olika länderna, samt information om de beslut som fattades.

POLEN: har stora problem till följd av att Polska Hovawartklubben blivit avstängd av deras Kennelklubb!

Detta till stor del pga av att dom inte hade insyn i alla beslut som Hovawartklubben arbetade med, men även till följd av att vissa uppfödare (vars avelsdjur inte uppfyllde kraven för utlandsavel) framfört klagomål till Kennelklubben. Nedläggning av klubben resulterade också i att Tyskland under en period stoppade all avel med polska hundar.

Ett intensivt arbete pågår för närvarande inom föreningen, och vi hoppas att Polen snart kan komma igen med en ”ny” Hovawartklubb.

BELGIEN: har problem med att deras kennelklubb delar upp rasen i 3 färgvarianter och kan därmed dela ut 6 cert på varje utställning.

Detta vill dom ha IHF´s stöd att ändra på.

ÖSTERRIKE: har en del kataraktfall och vill ha ÖGONSPEGLING SOM AVELSKRAV för utlandsavel. Efter diskussion antogs detta beslut enhälligt. Det fanns också ett tidigare IHF-beslut från 2003 på samma krav, men det är bara Finnland och Österrike som har efterlevt det. Naturligtvis måste en övergångsperiod tillåtas,  men om man fortsättningsvis är intresserad av att ha sin hund i utlandsavel så måste den således den vara ögonlyst.

SVERIGE: vill införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen, istället för KORAD som krav för utlandsavel.

Beslutet antogs enhälligt.

För våra Svenska hundar gäller fortsättningsvis för utlandsavel förutom nuvarande hälsokrav, nedanstående mentalkrav: Genomfört MH, men hunden får INTE ha kryss i följande rutor:  1  i 1a, 1b,1c. 5  i 6b eller 6d.  1  i 7b.  5  i 7c. 5  i 8a. Ej heller 4 eller 5 i moment 10. Skott. Detta beslut gäller med omedelbar verkan.

TYSKLAND: rapporterade om ett unikt fall av Osteogenesis Imperfecta, som även kallas ”glass bone”. Alltså skelett som bryts lätt. Deras ZTP har ändrats. Dom upplevde att deras hundar var för passiva. Vilket inte den gamla testen visade riktigt. Därför har dom lagt till mer lek i 5 olika stationer. Numera samlar man in blodprov från alla valpar som registreras. Provet sparas för eventuella framtida behov av blodprovsanalyser.

ÖVRIGT

Fortfarande används en del avelshanar i vissa länder alltför frekvent, med många kullar som resultat. På mötet beslutades att en hanhund endast får användas 3 ggr till utlandsavel. Därefter ska avkommorna utvärderas, innan hanen eventuellt får användas ytterligare någon gång.

IHF:s nya databas för sjukdomsregistrering inom medlemsländerna är nu klar att använda, och all data är inlagd i realtid.

Varje land kommer fortsättningsvis att administrera sin “egen” data, och får också tillgång till en mycket omfattande information från övriga länder till gagn för avelsarbetet.

En del uppdateringsarbete återstår att göra för ländernas del, men inom några månader är allt klart.

IHF´s nya webbsida förevisades. Den generella informationen om IHF läggs in av web mastern, men varje land kommer därefter att administrera sin del av informationen.

Torsten rapporterade med ett fint bildspel om IHF SPÅR-VM för Hovawart 2010.

Kommande Spår VM

2011        Bergheim, Tyskland (ca 20 km väster om Köln) den 4/11 – 6/11

2012        Fyn, Danmark. 14/9 – 16/9.

2013        Österrike.

IHF Kommittén

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed