Redogörelse för uppfödarmötet 2017

Här finner Ni en redogörelse för vad som diskuterades i samband med uppfödarmötet 2017, samt vilka dokument som användes och gicks igenom.
Notering: I IHF-redogörelsen står att Hoffetrollet 2017 hade en kull med 3,5 % inavel. Det är fel fel, för det skall vara Gladhoffe. B-kullen e. Hoffetrollets Crezpo u. Gladhoffe Alexia hade 3,5 % inavel.

Sista dokumentet är en enkätundersökning genomförd av John.

Allergi hos hund Kerstin Bergvall.pdf

Avel i små populationer Erling Strandberg.pdf

Avels- och uppfödarkonferans 2017 anteckningar.pdf

DM presentation u-möte 2017.pdf

Helena Berlin IHF 15 oktober 2017.pdf

Afh-Halsa-Presentation.pdf

 

VAR MED OCH GÖR TIDNING FÖR BÄSTA HUNDRASEN!

Att Hovawartklubben ska ha en medlemstidning i någon form verkar alla vara eniga om.
Det är viktigt för föreningens sammanhållning och identitet, för demokratin och för att samla in den stora kunskap och erfarenhet som finns runt om i landet. En tidning är också bra för att locka nya medlemmar till föreningen och öka intresset för rasen.
Så nu söker Hoffebladet sin redaktionskommitté för detta spännande arbete. 
Blir vi minst 10 personer (med sina respektive nätverk i de fem länsklubbarna) kan vi fånga in mycket av det som pågår och fördela det ideella arbetet. 
Du kanske tycker om att skriva, fotografera eller har idéer om framtida teman och artiklar.
Det kommer att finnas ett redaktionsråd, så du behöver inte känna att du måste vara ett ”proffs”. 
Vi hjälps åt att textgranska och korrekturläsa.
Hoffebladet behöver ett inflöde från sina medlemmar för att bli viktig för rasen.
Med ett bra gäng som jobbar tillsammans blir det roligt och intressant också.
Så hör av dig! 
Kontakta Ulla-Karin Karlson, ullakarinkarlson@hotmail.com 

Eller Monica Möller moller.monica@gmail.com

Visit Us On FacebookCheck Our Feed