Välkommen till Utställningskommittén

Jag heter Ann-Kristin Norberg och har fått förtroendet att vara utställningsansvarig i klubben. utstallningskom
Jag är ringsekreterare sen många år tillbaka tillika CUA ( Certifierad Utställningsarrangör).

Uppdraget i stort är att se till att hovawartklubbens planerade utställningar blir ansökta om i rätt tid till SBK. Vi ansöker två år i förväg och det är lokalområdena som anmäler till mig varefter jag sammanställer och skickar in ansökningarna. Jag återkopplar sedan till lokalområdet om ansökan blivit beviljad eller inte. Jag besvarar frågor och hjälper till att lösa problem i samband med utställningsarrangemang.

Man ställer ut sin hund för att få en bedömning på den. Det är en del i avelsarbetet att våra hovawart håller sig inom den rasstandard som finns. För uppfödare och rasklubben är det viktigt att veta om vi är på rätt väg i vårt avelsarbete när det gäller exteriör Det som är viktigt att komma ihåg att utställning är en subjektiv bedömning. Rasstandarden medger ju viss olik bedömning och alla domare har egna preferenser inom de givna ramarna. Ni har samma goa fina hund innan som efter! Den perfekta hunden finns inte.

Det finns två olika varianter av utställning. Inofficiell och officiell. Skillnaden är att det officiella resultatet sänds till SKK och registreras på din hunds meritlista (valpklass fram till 9 mån registreras aldrig).. Den inofficiella utställningens resultat registreras inte varför den kan vara ett bra övningstillfälle om man är ovan att ställa hund. Båda typerna av utställning är roliga att delta i, man träffar folk som har samma ras och man har ett gemensamt intresse.

Svenska Kennelklubben har också ett häfte som man bör känna till som heter Utställnings- och Championatregler, den finns att beställa på SKK annars kan man läsa på nätet 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skk.se%2Fsv%2Futstallning%2Fregler%2F&data=02%7C01%7C%7Ce74edec6fecf4e6fbf2108d561c5d8a7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636522424749908691&sdata=hQLvF64L%2BAVLP8YuY2pRmucBVJCsJ8lD61WEYxdVt4A%3D&reserved=0

Är du ny och vill ha lite hjälp på traven när du funderar på att ställa ut så hör gärna av dig!