Välkommen uppfödare

Här på sidan finns information som rör våra uppfödare. Allt från uppfödarmöten, blanketter, hanhundslista och div regler.

Genom att som uppfödare sända in hälsoredovisning, delta på uppfödarlista och valphänvisning etc. samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter och sammanställer dessa i centrala register för SvHK, samt publicering på hemsida i förekommande fall. Sammanställning av hälsoredovisning distribueras  till samtliga uppfödare som själva hälsoredovisar,  samt även till en central internationell databas inom IHF

Valpannonsering

Gällande regler för att få valphänvisning via klubbens hemsida och valpinformatör kan laddas ner här intill.

För valphänvisning och annonsering av parningar och valpar, kontakta kommittén för Avel & Hälsa.

HANHUNDSLISTAN

Här återfinns de avelshanar, som anmälts till SvHK och som uppfyller de krav som anges i listan. Tillägg och förändringar i hanhundslistan görs på anmälningsblanketten. Listan kommer att justeras en gång i kvartalet.

Anmälan skickas HIT

HANHUNDSLISTAN april-19