Välkommen uppfödare

Här på sidan finns information som rör våra uppfödare. Allt från uppfödarmöten, blanketter, hanhundslista och div regler.

Valpannonsering

Gällande regler för att få valphänvisning via klubbens hemsida och valpinformatör kan laddas ner här intill.

För valphänvisning och annonsering av parningar och valpar, kontakta kommittén för Avel & Hälsa.

HANHUNDSLISTAN

Här återfinns de avelshanar, som anmälts till SvHK och som uppfyller de krav som anges i listan. Tillägg och förändringar i hanhundslistan görs på anmälningsblanketten. Listan kommer att justeras en gång i kvartalet.

Anmälan skickas HIT

HANHUNDSLISTAN juni-18