Välkommen till Avel & Hälsa

Kommittén för Avel & Hälsa tar emot hälsoredovisningar från enskilda hovawartägare och uppfödare 2 gånger om året.
John Örvill är ansvarig och sammanställer redovisningarna som sedan skickas ut till de uppfödare som rapporterat. Sammanställningen sänds alltså inte till enskilda ägare även om de rapporterat. Klubbens sjukdomsregister är unikt. Det är viktigt för vårt avelsarbete och hjälper oss att i framtiden bibehålla rasen frisk och sund. Vi behöver er hjälp att hålla registret uppdaterat så vi kan ge uppfödare de senaste uppgifterna. Vi är tacksamma för alla uppgifter som inkommer! Ni undrar förstås vad ska rapporteras, vad är till nytta? Alla besök hos veterinär, undantaget vaccination o d, kan inrapporteras. Kommittén svarar gärna på frågor om vad som är viktigt att inrapportera om det råder osäkerhet.

Hur rapporterar man in uppgifterna på sin hund?
Gör det enkelt. Skriv bara vilken hund det gäller med namn , regnr och diagnos (sjukdom eller skada).
Skriv även ert namn så vi kan komma i kontakt med er för vidare uppgifter. Maila till Hälsoredovisning

Vi erbjuder uppfödare att ta fram hälsoredovisning på tik och hanhund innan parning.
Till klubbens årsmöte gör kommittén en sammanställning över antal födda valpar under året, vilka färger och kön de haft.
Vi redovisar också importerade hundar och från vilka länder de hämtats