VAR MED OCH GÖR TIDNING FÖR BÄSTA HUNDRASEN!

Att Hovawartklubben ska ha en medlemstidning i någon form verkar alla vara eniga om.
Det är viktigt för föreningens sammanhållning och identitet, för demokratin och för att samla in den stora kunskap och erfarenhet som finns runt om i landet. En tidning är också bra för att locka nya medlemmar till föreningen och öka intresset för rasen.
Så nu söker Hoffebladet sin redaktionskommitté för detta spännande arbete. 
Blir vi minst 10 personer (med sina respektive nätverk i de fem länsklubbarna) kan vi fånga in mycket av det som pågår och fördela det ideella arbetet. 
Du kanske tycker om att skriva, fotografera eller har idéer om framtida teman och artiklar.
Det kommer att finnas ett redaktionsråd, så du behöver inte känna att du måste vara ett ”proffs”. 
Vi hjälps åt att textgranska och korrekturläsa.
Hoffebladet behöver ett inflöde från sina medlemmar för att bli viktig för rasen.
Med ett bra gäng som jobbar tillsammans blir det roligt och intressant också.
Så hör av dig! 
Kontakta Ulla-Karin Karlson, ullakarinkarlson@hotmail.com 

Eller Monica Möller moller.monica@gmail.com

Födda valpar Sportawarts

10 st valpar föddes 27/9.
3 SMT och 2 svarta hanar
3 SMT och 2 svarta tikar.
Leverans fr.o.m 22 november.

Hane:  Korad LP II Hoffetrollet’s Camson   SE58426/2013
Färg:  Svart
HD:  B
ED: 0
Bruks:
Lydnad: LP 2
Utställning: CK
Mental: MH, MT
Övrigt:

Tik: Korad Mette Ex Calibur   SE52061/2013
Färg: SMT
HD: A
ED: 0
Bruks: BSL 1
Lydnad: GK Startklass
Utställning: E
Mental: MH,MT
Övrigt: Kval resultat RLDN

Parad:  28/7
Beräknad valpning: 29/9
Beräknad leverans: 24/10

Sportawarts kennel
073 696 1436
petra@sportawarts.se
www.sportawarts.se
Facebook: @sportawarts

Visit Us On FacebookCheck Our Feed