Hoffeläger 2017

På lördag är det dags. Efter månader av planering börjar det mesta komma på plats. Då släpper vi i lägerkommittén nämligen foldern för Hoffelägret i Halen 2017. Anmälningarna kommer att starta i mitten på januari så det är ingen panik än. Givetvis är alla medlemmar i Svenska Hovawartklubben välkomna oberoende av vilket LO man tillhör.

Svenska Brukshundklubben stödjer inte Kennelklubbens förslag om ny organisation

Svenska Brukshundklubben ställer sig inte bakom nuvarande förslag i Svenska Kennelklubbens organisationsutredning men hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog kring förbättringar

Utifrån Svenska Kennelklubbens (SKK:s) organisationsutredning har Svenska Brukshundklubben (SBK) tillsatt arbetsgrupper för att se över vilka konsekvenser förslaget ger på SBK:s organisation.

Förbundsstyrelsen (FS) har vid styrelsemöte 3 december 2016 gått igenom de olika arbetsgruppernas konsekvensbeskrivningar och rapporter samt input från distrikt, klubbar och medlemmar som deltog vid SKK:s informationsmöten 19 november. Utifrån resultatet av det arbetet har FS beslutat att det inte finns möjlighet att stödja SKK:s förslag som det är presenterat idag.

FS har för avsikt att ha en fortsatt konstruktiv dialog med arbetsgruppen för SKK:s organisationsutredning.

SBK vill bidra till arbetet med organisationsöversyn

SBK har sedan tidigare tillsatt en egen arbetsgrupp med uppdrag att se över SBK:s organisation. I samband med att SKK:s förslag presenterades och SBK gjort sin konsekvensanalys har förbundsstyrelsen omformulerat arbetsgruppens uppdrag. Det nya uppdraget blir att ta fram ett förslag på SBK:s roll och framtid i en gemensam organisation.

Avsikten från FS är vidare att SBK:s organisationsutredning ska kunna vara en viktig del och ett positivt bidrag in i det fortsatta arbetet när det gäller SKK:s organisationsutredning. Svenska Kennelklubben är informerade om vårt ställningstagande.

Sprid gärna detta till övriga i styrelsen, funktionärer och medlemmar. Vi kommer gå ut med detta i fler kanaler såsom brukshundklubben.se, SBK:s facebooksida, SBK-info och SBK-medlemsinfo.

Mer information om Brukshundklubbens arbete med SKK:s organisationsutredning hittar du på:

http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/skks-organisationsutredning/

Enligt uppdrag

Catrin Fernholm

Generalsekreterare

Svenska Brukshundklubben

Visit Us On FacebookCheck Our Feed