Styrelse & Valberedning 2016

Styrelse för kommande verksamhetsår
Ordförande: Louise Widén
V. Ordförande: Torsten Lundström
Kassör: Gunilla Gyllencreutz
Sekreterare: Fredrik Lövgren
Ledamot: Gunilla Pöchhacker
Ledamot: Tina Jonsson
Ledamot: Petra Skarén Arvidsson
Suppleant: Christer Andersson
Suppleant: Monika Möller

Valberedningen för kommande verksamhetsår
Rolf Johansson, sammankallande
Lena Fribing
Birgitta Ericsson

Visit Us On FacebookCheck Our Feed