Förslag till regelrevideringen. Hovawartklubben. 20140930

Krav på MH

Vi vill att det ligger kvar för bruksraserna. Det är ur en rasklubbs synvinkel viktigt att det
görs eftersom det är et avelsverktyg för oss. Frågan är om det idag är för dyrt och att
många skulle skippa att göra det om det inte behövdes. Kanske en sak för uppfödarna att
baka in i valppriset.

Återbud

Betalt en gång /plats och större möjlighet till efteranmälan. Om platsen tillsätts av ett
annat ekipage vill säga.
Tävlande som inte avanmält sig ska ha en reprimand i form av en straffavgift. Samlar du på
dig ett visst antal straffavgifter ska du stoppas från att kunna anmäla dig.

Tävlande efter uppflyttning/titlar och diplom.

Du ska i mån av plats kunna tävla kvar fast du är uppflyttad. Detta ska i sin tur kunna
generera någon form av titel som i lydnaden där du har LP1, LP2 osv. Vi tror att det skulle
få fler att hänga i och fortsätta tävla. Istället för att du efter uppflytt till högre känner att
där går gränsen kan du istället fortsätta i samma klass. Du kan få starta appellen i alla tre
grenarna innan du fortsätter kanske också skulle ge fler tävlande. ( I mån av plats) vi
kanske får fler i övriga bruksgrenar då. Dagens krav på 18 månader för start i lägre vill vi
ha kvar.

Apportvikter och hinderhöjder.

Hinderhöjden kan man göra som i lydnaden, gå efter hundens höjd. Det är svårare med
apporterna eftersom vikten i rasen varierar stort mellan hane/tik. Där kan man också gå
efter mankhöjden.

Platsliggning och skotten.

Appellens plats bör liknas med LKL1 och lägre klassen där skotten läggs på kan kortas av i
tid eller avstånd från föraren eller antal skott. Hunden kan också läggas på anvisad punkt
innan lydnaden med någon form av störning.

I högre kan den vara kvar som den är, men i Eliten kan skotten plockas bort. Platsen bör
alltid läggas sist i tävlingen. Hundarna har då varit mer igång under hela dagen och har
bättre förutsättningar för att lyckas och påverkan av varandra förhoppningsvis uteblir.

Uppletande av föremål.

Ta bort budföringen och införa ett enklare uppletande i mindre ruta och mindre antal
föremål i appell och lägre. Eftersom budföringen är ett sätt att kontrollera hundens
tillgänglighet men ganska missvisande i det syftet eftersom det är lätt att träna det med
en hund som har det bristerna.
Högre och elit likadant som tidigare med fyra föremål ev kunna byta ut ett föremål i
elitklass till annat material än idag. Ex metall

Skyddshundsgruppen

Inget att tillägga remissförslaget.

Spårhundsgruppen.

Spårtiderna kan förlängas så att det inte är så många som bryter på spåret.
Det vara olika koefficient på olika tider. Ex koffecienten 10 på 35
minuter som det är idag. Koffecienten sjunker i takt med att spårtider
förlängs. Detta för att minska antalet deltagare som bryter på spåret.

Rapporthundsgruppen

Inget att tillägga remissförslaget.

Sökundsgruppen

Bra med kopplad hund då figuranten plockas fram på påvis. Ett förslag som kanske skulle få
fler att starta tidigare utan vara rädda att hunden ”går ur hand”, en trygghet som givetvis
ska funka senare.
Svårt med okänt antal figuranter eftersom att den första skallhunden avslöjar hur många
det är. Skulle vara kul med okänt antal i Elitklass!

SM i bruks och IPO

Bra förslag att det sker genom kval vika som är kvar på andra dagen. Det är svårt som
publik att hinna se när det är för mycket och tiden sätter stopp för ett längre
arrangemang. Även minska ner antalet startande i Rapporthundsgruppen p g a för få
aktiva.

Fördelning av koefficienter mellan special och lydnad.

Ha kvar kraven i appell och lägre men i högre och Elit ska högre koefficient ligga på
specialen. Sänka koefficienten på platsen och lägga det på specialen. 75% på specialen och
25% på lydnaden.

Krav för godkännande, uppflyttning, certpoäng och Cert

Bra förslag som ligger i remissen.

Ladda ner förslaget

Visit Us On FacebookCheck Our Feed