Enkät MT-översyn inför nya regler 2017 SBK

Enkät ang. MT-översyn inför regelrevidering 2017

Utskottet för avel och hälsa har återinsatt den tidigare revideringsgruppen för SBK:s mentaltest, med undantag för Roland Sjösten som lämnat den förra gruppen och ersätts av IngaLill Larsson.

Syftet är att göra en översyn av SBK:s mentaltest inför regelrevideringen (2017)

Vi har fått svar från såväl rasklubbar som domare. Nu vill vi ha era synpunkter som uppfödare. Syftet med enkäten är att få in era samlade synpunkter på:

· hur väl momenten utförs i förhållande till anvisningar
· hur väl momenten uppfyller önskad funktion / Får vi den information vi förväntar oss.

Revideringsgruppen består av: IngaLill Larsson, Marlene Mussawir, Curt Blixt, Pia Johansson

Vi ber er om hjälp att fylla i bifogad enkät. Era svar behöver vi senast den 30 november 2014.
Ni svarar genom att klicka på följande länk:

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/korning/funktioner/mentaltestdomare/enkat-mt/

Vänliga hälsningar
Therese Palm
Handläggare

Utskottet Avel & Hälsa
Svenska Brukshundklubben
Växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
therese.palm@brukshundklubben.se

www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle

Visit Us On FacebookCheck Our Feed