IPO-VM fler funktionärer behövs

IP-VM_2014Brev till skåneklubbar.

Sverige står som bekant som arrangör för ett av världens största bruksprov – IPO-VM. Mästerskapet samlar runt 40 nationer med cirka 150 startande ekipage. Tävlingscentrum är förlagt till Malmö Stadion och mästerskapet genomförs måndag-måndag den 8-15 september 2014.

Vi behöver fortfarande förstärkning till entré/biljettförsäljning, parkeringsvakt, funktionärsfika och grovstädning. Passa på och hjälp till en för eller eftermiddag, det skulle avlasta oss väldigt mycket. VM:et invigs 10 sep på eftermiddagen och hjälpen behövs fram till söndag eftermiddag den 14 sep. Även måndagen den 15 september kan behövas en del hjälp när vi river det sista. Det är helt ok att anmäla sig för att bara jobba en kortare tid, t.ex. en förmiddag.
Jag har tänkt att vi jobbar i 3-4 timmars skift, olika för olika arbetsuppgifter och efter vad Ni själva vill. Arbetsuppgifter är dom som berättas lite kort om här nedan.

Tolk: tyska/svenska
Parkeringsvakt: Ska dirigera in de tävlande och se till att inga obehöriga bilar kommer in på de tävlandes parkering.
Entrévärd/biljettförsäljning: Personer som turas om att sälja biljetter och kontrollera entrén, så att alla som går in har betalat.
Grovstäd: Några personer som går runt med en sopsäck och ser till att det inte ligger skräp på läktaren och vid marknadsplatserna.
Funktionärsfika: Kanske den viktigaste uppgiften av alla. Se till så att funktionärerna har fika, smörgås mm.

Vi hoppas på och behöver verkligen er hjälp till detta arrangemang!
För IPO-VM 2014 styrgruppen Stefan Dahlhielm

Kontakta Stefan på tel 070-618 17 26, e-mail: stefan.dahlhielm@telia.com

Visit Us On FacebookCheck Our Feed